Tüketici aydınlatma metni Optifast®

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

Bu dokümanda hangi kişisel verilerinizi topladığımız, bunları nasıl ve ne amaçlarla kullandığımız, kimlerle paylaştığımız, nasıl korumaya çalıştığımız, bu verilere ilişkin haklarınız ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz ile bizimle nasıl iletişime geçeceğiniz konusunda bilgileri bulabilirsiniz.

Bu konularda meydana değişiklikler konusunda en güncel bilgilere ulaşabilmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

1. Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade etmektedir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz özel nitelikli kişisel verilerinizdir (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”).

Öncelikle belirtmek isteriz ki Nestlé ürün ve hizmetlerine ilişkin işlemler için Özel Nitelikli Kişisel Verilerinize ihtiyaç duymamaktadır. Dolayısıyla Nestlé, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi toplamaz ve işlemez.

Butiklerimiz, müşteri hizmetlerimiz, çalışanlarımız, internet sitemizde yer alan formlar ve benzeri kanallar aracılığıyla bizimle Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

2. Hangi kişisel verilerinizi toplarız?

Sizin sağladığınız bilgiler:

Nestlé internet sitelerimiz, müşteri hizmetlerimiz, saha çalışanlarımız ve benzeri kanallardan dijital ve yazılı formlar, kısa mesaj, e-posta yazışmaları, telefon görüşmeleri ve sözlü olarak etkileşime girdiğinizde kişisel verilerinizi doğrudan sizden toplayabiliriz. Örneğin;

- Kişisel kullanıcı kaydınız oluşturulurken bizimle paylaştığınız ad-soyad, kullanıcı adı, şifre, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, e-posta adresi, birincil ve ek telefon numaraları, birincil ve ek teslimat adresleri, fatura adresi bilgileriniz.

- Şikayet ve taleplerinize ilişkin süreçlerde bizimle paylaştığınız geçmiş alışveriş bilgileriniz, şikayetleriniz, arıza kayıtlarınız, kullandığınız cihaza ilişkin veriler ve ek iletişim adresi ve telefon numarası bilgileriniz.

Bu kişisel verileri bizimle paylaşmak zorunda değilsiniz. Bununla birlikte bazı durumlarda kişisel verileriniz olmadan size hizmetlerimizin tümünü sağlayamayabiliriz. Örneğin doğum tarihinize ilişkin bilgilere sahip değilsek buna özel kampanyalardan yararlanmanız mümkün olmayabilir ya da güncel adres bilginizi paylaşmak istemezseniz ürünleri butiklerimizden teslim almak zorunda kalabilirsiniz.

Ürün ve hizmetleri kullanımınız sırasında otomatik yöntemlerle topladığımız bilgiler:

Nestlé olarak internet sitelerimiz, müşteri hizmetlerimiz ve benzeri kanallardan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bizimle etkileşime girdiğinizde kişisel verilerinizi otomatik yollarla toplayabiliriz.

- İnternet sitemizi kullandığınızda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi cihaz ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, bağlantı noktası adresi, girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünlere ilişkin bilgileriniz toplanabilir. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler müşteri kaydınızı kullanarak üye girişi yapmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır.

- Müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullandığınız her türlü telefon numarası otomatik olarak kaydedilmektedir.

- E-posta yazışmalarınız sırasında e-posta mesajlarına ilişkin alındı ve iletildi teyit ve zamanlama bilgileri otomatik olarak kaydedilmektedir. 

Üçüncü kişilerden elde ettiğimiz kişisel verileriniz:

Nestlé olarak hizmet aldığımız grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiğimiz firmalar, müşterilergibi üçüncü kişiler kanalıyla kişisel verilerinizi toplayabiliriz. 

- Nestlé adına yönetilen sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden bunlara ilişkin paylaştığınız kişisel verilerinizi ilgili sosyal medya hizmeti sağlayıcılarından ve/veya tedarikçilerimiz vasıtasıyla toplayabiliriz.

- İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı ziyaretçi kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, güncellenmiş teslimat ve adres; alışveriş ve satın alma tercihleriniz, sayfa görüntüleme; aranan terim ve arama sonuçları bilgilerinizi ve ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) üzerinden etkileşimleriniz sonucu elde edilen kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

- Müşterilerimiz, verdikleri siparişlerin kendileri dışında farklı bir adres ve kişiye teslim edilmesini (örn. hediye yollarken veya alternatif teslimat kişisi bildirmek için) talep edebilmektedir. Bu kapsamda müşterilerimiz ile olan etkileşimlerimiz sırasında isim, soy isim, adres bilgileri gibi kişisel verilerinizi toplayabiliriz. 

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işleriz?

Kişisel verilerinizi kısaca Nestlé ürün ve hizmetlerine ilişkin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleriz. Kişisel verileriniz Nestlé ürün ve hizmetleriyle ilgili olmayan herhangi bir faaliyet kapsamında işlenmez. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve bunların yasal dayanakları konusunda detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu bilgiler - KVKK m. 5(2)(a) ve m. 5(2)(ç)

Nestlé olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu gibi düzenlemeler ve tüketici mevzuatı, elektronik ticaret ve haberleşme mevzuatı, vergi mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, bankacılık mevzuatı gibi sair mevzuat kapsamında çeşitli kanuni ve hukuki yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.

Bu doğrultuda faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, iç ve dış denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleriz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz kanunlar tarafından öngörülmesi veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir. Örneğin elektronik ticarete ilişkin kayıtlarınızın öngörülen süre kadar saklanması ya da vergi otoriteleri tarafından talep edilmesi halinde işlem bilgilerinizin paylaşılması bu kapsamdadır.

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli bilgiler - KVKK m. 5(2)(c)

İnternet sitemiz üzerinden üyeliğiz ile sizinle aramızdaki satış ve hizmet sözleşmelerine istinaden yükümlülüklerimizin ifası kapsamında sipariş edilen veya satın alınan ürünlerin ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda sizlerle iletişime geçilmesi gibi süreçlerin yürütülmesi için kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir..

Sizin tarafınızdan alenileştirilen bilgiler - KVKK m. 5(2)(d)

Nestlé ürün ve hizmetlerine ilişkin sosyal medya hesapları ve internet siteleri gibi kamuya açık kanallardan paylaştığınız kişisel verileri bunları paylaşma amacınızla sınırlı olmak kaydıyla işleyebiliriz. Örneğin bir sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerimize ilişkin talep ve şikayetlerinizi paylaşmanız halinde bunlarla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için aleni olarak paylaştığınız kimlik, iletişim ve veya şikayet konusu gibi müşteri işlem bilgilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda kişisel verileriniz sizin tarafınızdan alenileştirilmesi sebebine dayanarak işlenmektedir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu bilgiler - KVKK m. 5(2)(e)

Nestlé olarak lehimize veya aleyhimize başlatılan dava, tüketici şikayeti ve icra takibi gibi yasal süreçler, alacak haklarımız, sizlere sağlanan iade ve değişim hakları, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız, ücretsiz nakliye imkanları gibi belirli hakların sağlanması, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemek zorunda kalabiliriz.

Bu doğrultuda kişisel verilerinizi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve ziyaretçi kayıtlarının tutulması amaçlarıyla işleyebiliriz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir. Örneğin kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamında bilgi talep etmeniz halinde bu talebinize cevap verebilmek için ya da Nestlé aleyhine açılacak bir dava kapsamında savunma yapabilmek için zorunlu olduğu ölçüde kişisel verilerinizin kullanılması bu kapsamdadır.

Nestlé olarak meşru menfaatlerimiz için işlenmesi zorunlu bilgiler - KVKK m. 5(2)(f)

Nestlé olarak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, etkili pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satış oranlarımızın arttırılması, maliyetlerimizin düşürülmesi, kalite yönetimi, yeni müşterilere ulaşılması, ticari risklerimizin yönetilmesi, çalışanlarımızın eğitilmesi ve gelişimi, kaynakların etkili kullanılması gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizi işlememiz gerekebilir.

Bu doğrultuda eğitim faaliyetlerinin, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, lojistik faaliyetlerin, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin, sponsorluk faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yönetimi ve yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının tutulması amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması nedeniyle ve bununla sınırlı olarak işlenmektedir. Örneğin ürün tercihlerinize ilişkin bilgileri yeni ürünlerin oluşturulması veya talebiniz halinde size önerilmesi amacıyla ya da müşterilerimizin iletişim bilgilerinin ürünlerin teslim sürecini kısaltmak amacıyla lojistik planlamalar için kullanılması bu kapsamdadır.

Açık rızanıza istinaden işlenen bilgiler - KVKK m. 5(1)

KVKK uyarınca yukarıda sayılan hukuki sebeplerden herhangi birine istinaden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleriniz için rızanız gerekmemektedir. Bununla birlikte sınırlı bazı hallerde açık rızanızı aldıktan sonra rızanıza istinaden kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

- Açık rızanızın bulunması halinde kişisel verilerinizi yurt dışına aktarabiliriz. Kişisel verilerinizi aktardığımız ülkenin yeterli korumayı sağladığının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilmesi veya aktardığımız kişilerle aramızda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından onaylanmış bir taahhütname bulunması halinde kişisel verilerinizin açık rızanıza değil, bu dayanaklara istinaden aktarılacağını bilgilerinize sunarız.

- Açık rızanızın bulunması halinde kişisel verilerinizi size elektronik ticari iletiler göndermek amacıyla işleyebiliriz. Bu kapsamda kişiselleştirilmiş, size özel ve sizi hedef alan ya da genel reklam, tanıtım, promosyon, pazarlama, etkinlik, organizasyon, yayın ve anket faaliyetleri gerçekleştirmek ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçmek amacıyla kişisel verileriniz işlenir. Bu kapsamda yukarıda detaylı açıklandığı üzere kısaca çerezler, internet sitesi kullanım alışkanlıklarınız, geçmiş sipariş, talep ve şikayet bilgileriniz kapsamında toplanan kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

4. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda ve hukuki sebeplere dayanarak kişisel verilerinizi ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak tedarik, üretim, operasyon, dağıtım, lojistik, yönetim, pazarlama ve ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız yurt içinde ve yurt dışındaki Nestlé topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıkları ile yine aynı konularda aramızda sözleşme ilişkisi bulunan tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşabiliriz. Bu kapsamda paylaşılan kişisel verileriniz Nestlé ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak gerekli olduğu ölçüde ve sınırlı bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli koruma ve güvenlik önlemlerine riayet edilerek paylaşılmaktadır. Ayrıca hukuka uygun ve yetkileri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla Nestlé topluluk şirketlerinin ürün ve hizmetleriyle ilgilisi olmayan herhangi bir amaç için kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

5. Haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenebilirsiniz,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
- KVKK kapsamında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
- Kişisel verilerinizin düzeltilmesine ve KVKK kapsamında belirlenen şartlarda silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin talebinize istinaden gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz edebilirsiniz,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde bu zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kendi talebinizi oluşturup aşağıda belirlenen adreslere yazılı olarak göndermek suretiyle bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvuruları değerlendirme imkanımız bulunmamaktadır.

Nestlé talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin korunması konusunda en güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığı Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesine https://kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından kamuya açık olarak tutulan ve https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.nestle.com.tr/iletisim/kisisel-verilerin-korunmasi#s14 linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; 

  • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya 
  • Şirketimizin nestle@hs03.kep.tr posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com adresine veya 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Veri Sorumlusu    :    Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.
Adres                  :    Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 A- Blok Kat:6 Maslak/Sarıyer
Ticaret Sicili        :    İstanbul - 137419
Mersis                 :    0622000465300019
KEP                     :    nestle@hs03.kep.tr