Ulusal Partner Üyelik Formu Aydınlatma Metni

NESTLÉ OPTIFAST İNTERNET SİTESİ ULUSAL PARTNER ÜYELİK FORMU ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ("Nestlé" veya "Şirket") olarak, https://www.optifast.com.tr/ adresli internet sitemizde ("İnternet Sitesi") yer alan ulusal partner üyelik formu aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğiniz süreçlerde, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz.

 

İşbu aydınlatma metni ile işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamındaki haklarınız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

A. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Kanun'un 5. Maddesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Aşağıda hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği konusunda size bilgi vermekteyiz:

 

İşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme AmaçlarıVeri İşlemenin Hukuki Sebebi
 • Kimlik (ad - soyadı)
 • İletişim (e-posta adresi, telefon numarası)
 • Kurumsal Bilgiler (iş yeri adı, iş yeri tipi, şehir)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim log kayıtları, form doldurulması ve gönderilmesine ilişkin log kayıtları)
 • Talep/şikayet İçeriği (talep konusu, talep içeriği)
 • Talebiniz çerçevesinde Nestlé Optifast ürünleri hakkında sizinle iletişime geçilmesi,
 • Şikâyet, talep ve önerilerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
 • Program kapsamında periyodik kurslar, bilimsel ve sosyal toplantılar aracılığı ile tecrübe edinilmesi.

Kanun md. 5/2 (f)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kanun md. 5/2 (ç)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kanun md. 5/2 (e)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında bilgi teknolojileri altyapıları, ürünleri ve hizmetleri sunan yurtdışındaki hizmet sağlayıcılardan destek alınması nedeniyle kişisel verilerinizin yurtdışındaki hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması (örneğin, form aracılığıyla toplanan verilerin yönetişim ve kayıt sistemine kaydedilmesi,)
 • İş süreçlerinde koordinasyonun ve grup politikalarına uyumluluğun sağlanması için ortak sistemlerin kullanılması

Kanun m.9/1

İlgili kişinin açık rızası.

 

B. Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Yukarıda "A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri" başlığında belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşıyoruz:

Paylaşım AmacıPaylaşılan Taraf
Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
"A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri" başlığında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için tedarikçiler ve iş ortaklarından ürün/hizmet desteği alınması. Açık rızanızı sağlamanız durumunda ayrıca, Grup Şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, iş süreçlerimizin yürütülmesinde Grup Şirketlerinin desteğinin alınması, Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile bu kapsamda denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki Grup Şirketleri ile; yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan (örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile veri paylaşılması.Yurtiçi ve Yurtdışındaki Tedarikçiler, İş Ortakları ve Nestlé Grup Şirketleri

 

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması sırasında Kanun'un 8. ve 9. maddesine uyum sağlanmaktadır.

C. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan ulusal partner üyelik formunu doldurmanız suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

D. İlgili Kişi Hakları

 

Kanun'un 11. maddesi "ilgili kişi haklarını" düzenlemektedir. Kişisel verisi Nestlé tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirketimize başvurma ve Kanun'da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak üzere Şirketimize başvururken, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

 • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
 • Posta yoluyla, Maslak Mahallesi Büyükdere Cadde No: 255/601 Sarıyer İstanbul adresine iletebilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, nestle.hukuk@hs03.kep.tr KEP adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de haklarınızı kullanmak için ek yöntemler de belirtilmiştir. Dilerseniz bu Tebliğ'de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.