Üye Aydınlatma Metni

NESTLÉ TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. OPTIFAST SİTESİ ÜYELİK SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ("Nestlé" veya "Şirket") olarak, https://www.optifast.com.tr/ adresli internet sitemize ("İnternet Sitesi") üyeliğiniz kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz.

 

İşbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamındaki haklarınız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

A. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Kanun'un 5. maddesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Aşağıda hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği konusunda bilgi verilmektedir:

 

İşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme AmaçlarıVeri İşlemenin Hukuki Sebebi
 • Kimlik (ad - soyadı)
 • İletişim (e-posta adresi)
 • Üyelik Bilgileri (üyelik tarihi, hesap bilgileri)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim log kayıtları)

 

 • Üyelik hesabınızın oluşturulması,
 • Üyeliğiniz kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması,
 • İnternet sitesindeki güncellemeler, hatalar ve işlemler hakkında bilgilendirmeler yapılması,
 • Üye ilişkilerinin yönetiminin sağlanması.

Kanun m. 5/2-(c)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Üyeliğiniz kapsamında sizinle iletişime geçilmesi,
 • Şikâyet, talep ve önerilerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi
 • Hizmetler ile üye deneyiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, iş süreçlerinin incelenmesi ve denetlenmesi

Kanun md. 5/2 (f)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kanun md. 5/2 (ç)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kanun md. 5/2 (e)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verilerinizin, Grup Şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, iş süreçlerimizin yürütülmesinde Grup Şirketlerinin desteğinin alınması, Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile bu kapsamda denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Grup Şirketleri ile; yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan (örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması.

Kanun m.9/1

İlgili kişinin açık rızası.

 

B. Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

 

Yukarıda "A. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri" başlığında belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşıyoruz:

Paylaşım AmacıPaylaşılan Taraf
Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
"A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri" başlığında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için tedarikçiler ve iş ortaklarından ürün/hizmet desteği alınması. Açık rızanızı sağlamanız durumunda ayrıca, Grup Şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, iş süreçlerimizin yürütülmesinde Grup Şirketlerinin desteğinin alınması, Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile bu kapsamda denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki Grup Şirketleri ile; yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan (örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile veri paylaşılması.Yurtiçi ve Yurtdışındaki Tedarikçiler, İş Ortakları ve Nestlé Grup Şirketleri

 

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması sırasında Kanun'un 8. ve 9. maddesine uyum sağlanmaktadır.

C. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz internet sitemiz ve iletişim kanalları aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

D. İlgili Kişi Hakları

 

Kanun'un 11. maddesi "ilgili kişi haklarını" düzenlemektedir. Kişisel verisi Nestlé tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirketimize başvurma ve Kanun'da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak üzere Şirketimize başvururken, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

 • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
 • Posta yoluyla, Maslak Mahallesi Büyükdere Cadde No: 255/601 Sarıyer İstanbul adresine iletebilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, nestle.hukuk@hs03.kep.tr KEP adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de haklarınızı kullanmak için ek yöntemler de belirtilmiştir. Dilerseniz bu Tebliğ'de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.